01.
Mâncaretradiţională

Când vei ajunge la Săvârșin, trebuie să încerci preparatele cu specific vânătoresc. Aici vei găsi mezeluri de calitate excepțională din căprioară și mistreț. Și cum orice masă îmbelșugată se cere a fi stropită, localnicii vă pun la dispoziție o selecție de vinuri roșii și rose din strugurii atent cultivați gospodărește, așa cum se obișnuiește la noi.

02.
Obiceiuristrăbune

Umblatul cu duba se practică de către feciori și bărbați în seara de ajun, în prima zi de Crăciun, până seara târziu și a doua zi. În timp ce mergeau de la o casă la alta se băteau dubele, ca toți să știe că se apropie colindătorii. Spectacolele dubaşilor se desfăşoară pe uliţe, în curţile oamenilor și case.

03.
Pescuit și vânătoare

Pe canalul din apropiere se poate pescui roșioară și clean, iar pe Valea Troașului păstrăv. Pe timpul iernii se poate pescui la copcă oricare din speciile amintite. Ocolul Silvic Valea Mare, cel mai bogat în vânat, din partea de vest a țării. Anual se vânează aproximativ 250 de mistreți. Există de asemenea și vânat mare: urși și cerbi.

04.
Traseeturistice

Puţini români ştiu că Regele Mihai şi familia lui deţin, în localitatea arădeană Săvârşin, un domeniu în care se înalţă un castel înconjurat de peisaje pitoreşti. Astfel, fie că sunteţi turişti sau vă aflaţi în trecere prin judeţul Arad, este păcat să nu vizitaţi Castelul de la Săvârşin.

Vă așteptăm la Săvârșin!Oaza de liniște Regală

castel

Cea mai imporantă localitate de pe Valea Mureșului, situată între Lipova și Deva, Săvârșinul este vatra Castelului Regal dar și o conservă de obiceiuri și tradiții străbune. Dealurile domoale împădurite, formațiunile carstice, cursul alene al Mureșului dar și ospitalitatea localnicilor, îi va lăsa oricărui vizitator, amintiri de neuitat.

Oaspeții Săvârșinului pot practica pe timpul verii turism nautic și înot pe râul Mureș, drumeții pe Valea Troașului, Vineștilor și Căprioara, turism călare, vânătoare și pescuit sportiv, iar în timpul iernii, schi pe versanții din preajma Săvârșinului și Troașului.

Despre Săvârșin

Poziția geografică

pozitie
Comuna Săvârșin se află situată în partea de Est a județului Arad la contactul dintre Munții Zărandului și Dealurile Lipovei, despărțite de Valea și Lunca Mureșului. Distanța dintre comuna Săvârșin și orașul Arad este de aproximativ 90 km. Comuna este străbătută de drumul European E68. Suprafața comunei Săvârșin este de 20,804 ha. din care teren agricol 7,548 ha., păduri 12,528 ha., ape 321 ha., intravilan 325,62 ha., alte suprafețe 81,38 ha. Altitudinea Săvârșinului este de 164 m. Pe teritoriul Săvârșinului se află Dealul Cetățeaua (246 m.), pe care sunt situate antene de telefonie mobilă. În Estul Săvârșinului se află Dealul lui Ion (419 m.). Altitudinea maximă a comunei Săvârșin se află la NE de satul Troaș, în Vârful Husu (804 m.) Munții Zărandului fac parte din Munții Apuseni și sunt alcătuiți din roci magmatice, șisturi cristaline și roci sedimentare. Dealurile Lipovei situate la Sud de Mureș sunt alcătuite din roci sedimentare (calcare, pietrișuri, argile conglomerate) și din marmură și calcare policrome. În satul Căprioara și în împrejurimi se găsesc forme carstice interesante (peșteri, izbucuri, lapiezuri etc.). Valea Mureșului de pe teritoriul comunei Săvârșin prezintă o luncă cu lărgime maximă de circa 2 km, cu numeroase meandre și brațe părăsite (belciuge).Valea mai prezintă și urme de terase.

Clima

Este temperat continental moderată. Maxima absolută de temperatură a fost de +41˚C în anul 1946, iar minima absolută de -31˚C în anul 1948. Vânturile dominante sunt cele de N-V, nivelul mediu al precipitațiilor este de circa 620 mm/an.

Hidrografia

Râul principal care străbate comuna Săvârșin este Mureșul. Datorită unor precipitații abundente căzute în anul 1970, s-a produs o viitură puternică înregistrându-se cota 611 cm. Apele au acoperit suprafețe întinse din Lunca Mureșului. În 1998 s-au produs noi inundații, cota apelor atingând valoarea de 500 cm. Afluenții principali ai Mureșului din perimetrul comunei Săvârșin sunt Pârâul Cuiașului, Troașului, Vineștiului, Porlatei, Fesului,Tocului, Hălălișului și Groșilor.

Fauna

Cuprinde o serie de specii de interes cinegetic (mistrețul, căpriorul, vulpea, lupul, jderul, râsul etc.).

Flora

În zona Săvârșinului predomină pădurile de foioase (stejar, fag, carpen, frasin, jugastru, cer, salcâm etc.). Este prezentă și vegetația de luncă (salcie, plop, trestie etc.).

Date istorice

istorie

Data înființării Săvârșinului nu este cunoscută. În trecutul îndepărtat satul se găsea în țarină pe locul numit „Pustolnica”, iar numele era de Hadă. Locuitorii acestei așezări au fost mutați spre a munci pe domeniul unui nobil local. Primul atestat documentar al localității este din anul 1479 sub numele de „ZAWASYN” iar în anul 1851 sub numele de „SOBORSZIN” care se pare că provine de la cuvintele So = sare, Bor = vin și Szin = șopron. În secolul al - XVI- lea este cunoscut un voievodat al Hălălișului. Ulterior satele acestui voievodat au aparținut cetății Șoimoș. După 1526 voievodul Ion Zapolya deține domeniile Șoimoș-Lipova. Împărăteasa Maria Tereza a donat Săvârșinul, Hălălișul, Troașul, Timișeștiul și Cuiașul familiei Edelschpacher. Mai târziu Săvârșinul va intra în posesia familiilor Forray, Nadasdy și Hunyady. Comuna Săvârșin cuprinde următoarele sate: Săvârșinul, atestat documentar în 1479, Hălăliș, Pârnești, Troaș, Căprioara atestată în anul 1256,Valea Mare atestată în anul 1277, Cuiaș,Toc șiTemeșești.

Populația

populatia

Conform recensământului din 2002, în comuna Săvârșin trăiau 3264 locuitori din care 3212 români şi 52 alte naționalități. Repartizarea populației pe sate: Căprioara (353 loc.), Cuiaș (93 loc.), Hălăliș (128 loc.), Pârnești (217 loc.), Săvârșin (1441 loc.), Temeșești (145 loc.), Toc (437 loc.), Troaș (206 loc.), Valea Mare (244 loc.). Distribuția populației ocupată este următoarea: (1114) în agricultură, (280) în industrie, (180) în servicii, (30) în turism, (25) alte domenii. Principalele resurse ale Săvârșinului sunt: pădurea, marmura, terenurile agricole și resursele turistice. În localitate își desfășoară activitatea 105 societăți comerciale, din care 45 cu capital privat și 20 de asociații familiale. Terenurile arabile sunt cultivate cu porumb, grâu, orz, secară, etc., iar livezile cuprind plantații de pruni, meri, peri, nuci, etc. Majoritatea societăților comerciale activează în domeniul comerțului și prelucrarea primară a lemnului.

Satele

Pârnești

parnesti
Se află pe cursul mijlociu al Văii Pârneștiului și este înconjurat de dealuri. Se învecinează cu Vineștiul și Lupeștiul. Denumiri de locuri: Dealul Gorunului, Dealul Morii, Pârâul Baromirului, a Runcșorului, a Brătanului, Valea Dumei. În conscripția episcopului Sinesie Jivanovici apare că în 1755 exista la Pârnești o biserică din lemn, în stare proastă. În 1817 se construiește o nouă biserică de lemn, înlocuită în 1877 cu altă biserică, tot din lemn. Actuala biserică, din cărămidă și piatră, s-a ridicat în 1939.

Troaș

biserica troas
Satul este așezat pe Valea Troașului, într-o depresiune deluroasă, la 18 km de vărsarea în Mureș. Se învecinează la Est cu satul Corbești, la Sud cu Timișeștiul, la Sud-Vest cu Pârneștiul. Cercetările arheologice din zonă au indicat prezența pe Vârful Roiba a vieții omului preistoric. Ocupații tradiționale ale localnicilor: creșterea animalelor, agricultura, păstoritul și exploatarea forestieră. Important de semnalat este existența din anul 1783 a unei biserici din lemn. Locul inițial al bisericii a fost pe „Buza Cărunții”, de unde a fost mutată pe „Dâmbul Crucii”. Biserica are o pictură extrem de valoroasă, de inspirație locală.

Căprioara

caprioara
Situată la marginea de Răsărit a marii depresiuni intramontane a Mureșului Inferior, numită Depresiunea Birchișului, localitatea Căprioara se desfășoară de-a lungul drumului comunal ce vine dinspre Apus, de laValea Mare și merge spre satul Pojoga. În zonă se află numeroase peșteri a căror prezență se explică prin structura geologică a regiunii (calcare jurasice compacte). La Căprioara există și depozite de marmură cu un colorit foarte plăcut.

Valea Mare

Valea Mare
Inițial, vatra satului se afla pe deal, la locul „Valea lui Gheorghiță”, dar pe la sfârșitul secolului XVIII se mută dincolo de malul drept al unui pârâu care, după ploi, se umfla excesiv. În anul 1798 s-a construit o biserică de lemn, având hramul „Nașterea Maicii Domnului”. După aproape 100 de ani de folosință, în anul 1892 s-a ridicat actuala biserică a satului, în stil baroc provincial, cu o boltă semicilindrică. Inițial a fost acoperită cu șindrilă, iar în 1935 s-a realizat acoperișul din tablă. Biserica a fost reparată de-a lungul anilor de mai multe ori. Iconostasul de lemn a fost pictat de către Robert Ion Zigenhorn.

Toc

Toc
Satul Toc este așezat pe Valea Tocului. Se învecinează la Nord cu Troașul, la mare distanță însă, la Est cu Ilteul, la Vest se află Cuiașul iar la Sud, Mureșul. Ocupația de bază a fost întotdeauna, agricultura, păstoritul. În sat există o școală primară, o grădiniță, cămin cultural și un punct sanitar. În 1906 s-a ridicat biserica din cărămidă și piatră cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. În biserică se află cărți vechi, de mare valoare.

Cuiaș

Cuias
Satul este așezat între Toc și Săvârșin, pe valea ce-i poartă numele. Este un sat de agricultori care se ocupau în vechime și cu plutăritul, transportul de sare pe Mureș.

Temeșești

Temesesti
Satul este așezat pe cursul inferior al Văii Troașului. Este mărginit la Est și la Vest de dealuri, la Nord se află satul Troaș și în Sud, Săvârșinul. Denumiri ale locurilor: Dealul Bogdanu, Cornului, Roibii, Valea Calului, Izatul, Bumbuleaua, Copăcișul. Ocupațiile populației au fost, agricultura, creșterea animalelor, exploatarea forestieră. Actuala biserică din piatră și zidărie a fost construită în 1933 și pictura interioară aparține pictorului Eugen Vlădescu. Biserica are cărți de cult vechi și de valoare.

Mărturii:

În 2014 am vizitat Săvârșinul și împrejurimile. Prospețimea aerului și liniștea zonei m-au umplut de energie pozitivă.

Srgian Danity (12 august 2014)

Foarte bună inițiativa primăriei. E nevoie de orientare turistică pentru a beneficia din plin de ședere chiar și pe vreme bună.

Adi Stein (22 septembrie 2013)

Cele mai vizitate locuri:

Castelul Regal
cel mai important obiectiv turistic din zonă este Castelul Majestății Sale Regele Mihai I. Castelul a fost construit între anii 1650-1680 de către familia Forray.

Biserica "Trei Ierarhi"
La Troaș se ridică pe o mică înălțime străvechea biserică de lemn (sec. XVII), monument istoric cu o arhitectură deosebită și cu pictură interioară ce denotă talentul și credința strbunilor.

Muzeul de artă și etnografie
Conține parte din colecția etnografică a învățătorului Iosif Dohangie (obiecte de uz casnic, unelte de lemn, oale, război de țesut, costume naționale, lăzi de zestre, etc).

Relieful carstic
Pot fi vizitate Peștera lui Sinesi din satul Căprioara, izbucurile și izvoarele din zonă, apoi interesanta Peșteră a lui Duțu, aflată pe o vale situată între satul Căprioara și Pojoga.